Leidinggeven
Doelstellingen realiseren door anderen aan te sturen vereist specifieke vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Het leiding geven aan anderen begint dan ook met het kunnen leiding geven aan jezelf. Een afgebakend, gestructureerd en effectief leiderschap coaching traject biedt de vereiste ondersteuning. Vragen die aan de orde komen zijn: Hoe krijg ik meer plezier in mijn werk? Waar ligt mijn kracht en hoe kan ik die optimaal benutten in het belang van de organisatie? Hoe kan ik zo effectief mogelijk omgaan met mijn persoonlijke uitdagingen? Welke volgende carrière-stap past bij de fase waarin ik verkeer? Hoe kan ik op een effectieve manier omgaan met moeilijke situaties en gecompliceerde relaties? Hoe zorg ik ervoor dat ik in balans blijf? En hoe maak ik het verschil vanuit innerlijke kracht en authenticiteit? In persoonlijke leiderschap coaching vind je de antwoorden en leer je deze succesvol toe te passen in de praktijk.

Goed samenwerken als team
Wat een team gaat doen is vaak wel duidelijk. Maar de vragen hoe het team gaat samenwerken en waarom de individuele leden reageren zoals zij doen, krijgen nauwelijks enige aandacht. Of het nu gaat om een managementteam, projectteam of afdelingsteam. En dat is ook de reden dat samenwerking vaak mislukt of tekortschiet. Aandacht voor individuele kwaliteiten en voor belangen en verwachtingen die ten grondslag liggen aan gedrag, zijn bepalend voor de kwaliteit van samenwerking. Die aandacht biedt teams de mogelijkheid om effectief samen te werken door gebruik te maken van de aanvullende kwaliteiten van de individuele teamleden. Teamcoaching voorziet in de tools om tijd en energie te besparen, moeizame samenwerking vlot te trekken en de effectiviteit van het team te verhogen.

Efficiënter omgaan met je tijd
Aan het eind van de dag heb je het gevoel hard te hebben gewerkt. Terugkijkend op de dag kom je tot de conclusie dat je je hebt laten leiden door de waan van de dag. Het is je weer niet gelukt om je eigen plan te trekken en prioriteiten te stellen. Hoe kun je daar verandering in brengen?

Conflicten
Je hebt een collega, medewerker of baas met wie je het niet eens bent. Een gesprek lijkt niet meer mogelijk. De gemoederen lopen hoog op. Je hebt er zoveel last van dat het je stemming drukt en dat je er zelfs slecht van slaapt. Ook je werk lijdt eronder. Wat te doen?

Voor jezelf opkomen in een team
Tijdens het teamoverleg houd jij het liefst je mond. Je bent bang dat je inbreng niet wordt gewaardeerd of niet belangrijk is. Toch weet je dat je kennis van zaken hebt. Buiten het overleg, met je directe collega’s deel je jouw mening wel. Wat kun je doen om zichtbaar te zijn in het teamoverleg?

Je grenzen aangeven
Er wordt veel van je verwacht en je inzet is groot. Je wordt gewaardeerd. En dus wordt er steeds vaker een beroep op je gedaan. Zelfs zo vaak dat de werkdruk regelmatig veel te hoog is en je vaak buiten werktijd nog aan het werk bent. Hoe kun je op een goede manier je grenzen aangeven?

Presentaties geven
Er wordt van je verwacht dat je van tijd tot tijd presentaties geeft voor kleine en grote groepen. Je hebt trainingen doorlopen waarin je de bijbehorende technieken hebt geleerd. Toch vind je het nog steeds een crime om voor een groep te staan. Wat kun je doen?

Omgaan met pesterijen
Je bent het mikpunt van pesterijen. Het liefst kruip je ver weg zodat de collega’s die het op je gemunt hebben je niet zien. Je snapt niet waarom ze juist jou moeten hebben en ook niet hoe je hier een eind aan kunt maken. Wat te doen?

Vragen om salarisverhoging en promotie
Je vindt dat het tijd wordt voor salarisverhoging en promotie. Je vindt het jammer dat je manager of directeur hier niet zelf mee komt. Het wordt tijd om voor jezelf op te komen. Maar hoe doe je dat?

Voorbereiden op pensioen
Je nadert de pensioengerechtigde leeftijd. Men zegt dat het grote genieten gaat beginnen, maar zo voel jij dat niet. Wie ben je nog als je werk wegvalt? Wat voor zin heeft het nog? Als je met die vragen worstelt is het zaak om antwoorden te vinden. Wat te doen?

Coaching-Programma's